Haber

Okul yerine fabrikada eğitim!

On İkinci Kalkınma Planı’nda iktidar, mesleki ve teknik eğitimde sektör odaklı eğitimin verilmesi için düzenlemeler yapılacağını belirtmişti. Söz konusu düzenlemelere ilişkin ilk adım önceki gün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı “MEB bölge, ihtisas, sektör içi ve sektöre entegre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönerge” adlı yeni mevzuatın içeriği öğrenildi.